• پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

  پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا   هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد)   روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانش...

 • پرسشنامه استاندارد رفتار شهروند سازمانی پودساکف و همکاران(2000)

  پرسشنامه استاندارد رفتار شهروند سازمانی پودساکف و همکاران(2000)     متغیر شاخص سوال منبع رفتار شهروند سازمانی فداکاری 1-3 پودساکف و همکاران(2000) مشارکت 4-6 جوانمردی 7-9 توجه و ادب 10-12 وفاداری 13-15 وظیفه­شناسی 16-...

 • پرسشنامه استاندارد توانمندی فردی

  پرسشنامه استاندارد توانمندی فردی متغیر شاخص سوال منبع توانمندی فردی شایستگی 1-3 (اسپریتزر، 1995) (میشرا و اسپریتزر، 1997) ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري 4-6 ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري 7-9 ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن 10-12 اﻋﺘﻤﺎد 13-15       Spreitzer, G. M. ...

 • پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی(به همراه اصل مقاله لاتین)

  پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی(به همراه اصل مقاله لاتین)           متغیر شاخص سوال منبع سکوت سازمانی سکوت مطیع Q1,Q2,Q3,Q4, Q5 (آکاری و آکتوران، 2015( سکوت تدافعی ,Q6,Q7,Q8, Q9,Q10 سکوت جامعه پسند ,Q11,Q12,Q13...

 • ادبیات و مبانی نظری توانمندی فردی

  ادبیات و مبانی نظری توانمندی فردی     ادبیات و مبانی نظری توانمندی فردی 2-3-1-روش ها و برنامه هاي توانمند سازي کارکنان 2-3-2-فرایند توانمندسازي 2-3-3-توانمندی و قدرت 2-3-5-دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان 2-3-6-ابعاد توانمندی فردی 2-3-6-2-خ...

 • ادبیات و مبانی نظری رفتار شهروند سازمانی

  ادبیات و مبانی نظری رفتار شهروند سازمانی     2-2-1- رفتار شهروندی سازمانی 2-2-2-تعریف رفتار شهروندی سازمانی 2-2-3-اهمیت داشتن رفتار شهروندی­ کارکنان در سازمان 2-2-4-رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی 2-2-4-1- رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین...اطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.