در حال مشاهده : مشاوره

راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی

تاریخ : 2020-12-06
راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی 1. اعتقاد به (دانایی) و ضروورت دانش اندوزی :توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود (فردوسی)  درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را (ناصر خسرو) 2.داشتن هدف برنامه ریزی کردن در راهنتای رسیدن به هدف و تلاش برای رسیدن...

تغذیه مناسب، راز شاگرد اول شدن

تاریخ : 2020-12-06
تغذیه مناسب، راز شاگرد اول شدن توجه به تغذیه مناسب دانش‌آموزان نه تنها خرج اضافی محسوب نمی‌شود بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری برای تضمین سلامتی و تندرستی دانش‌آموزان و یادگیری بهتر دروس به ویژه درس‌های مفهومی است. با آغاز فرا رسیدن فصل پاییز و شروع فصل مدارس، خانواده‌ها باید بیش...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در کنکور کارشنا

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 12 - ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی دریایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی دریایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 12 - نوبت دوم دانشگاه دری...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مجموعه حسابداری – کدضریب 1- رشته حسابداری دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ارومیه    &...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1397 دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه اردکان مدیریت منابع انسانی اسلامی 10 -   روزا...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی – کدضریب 2   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته /گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی ...

دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنام

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دوره دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 روزانه دانشگاه شهید بهشتی&...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکو

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت آموزشی دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ارومیه 10 ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1 دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه تهران ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه تهران 5 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران روزانه ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 139

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 5 - ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 10 -   ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 6 -   ...


اطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.