در حال مشاهده : کارشناسی ارشد

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در کنکور کارشنا

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 12 - ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی دریایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی دریایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 12 - نوبت دوم دانشگاه دری...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مجموعه حسابداری – کدضریب 1- رشته حسابداری دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ارومیه    &...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی – کدضریب 2   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته /گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگ...

دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنام

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دوره دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 روزانه دانشگاه شهید بهشتی&...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکو

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت آموزشی دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ارومیه 10 ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1 دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه تهران ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 139

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 5 - ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 10 -   ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 6 -   ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بحران ، مدیریت سازمان ها

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاههای ارائه دهنده رشته های مدیریت دولتی،  مدیریت بحران ، مدیریت سازمان های دولتی  و سیاستگذاری علم و فناوری و مدیریت اماکن متبرکه مذهبی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته و گرایش ظ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 13

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران  (ویژه خواهران) (محل ...

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

تاریخ : 2019-06-30
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397   دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات روزانه دانشگاه اصفهان بازاریابی 4 -   رو...

پروپوزال به چه معناست(پروپوزال چیست)

تاریخ : 2018-12-21
طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( Proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به ص...


اطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.