ادبیات و مبانی نظری اعتماد به برند(برگرفته شده از 9 پایان نامه)

تاریخ : 2019-06-02
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

ادبیات و مبانی نظری اعتماد به برند(برگرفته شده از 9 پایان نامه)

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 15000 تومان

  مشخصات کلی

 • کد مقاله adab bz 78
 • فرمت فایل doc
 • تعداد صفحات 50
 • منبع +


این فایل از ادبیات ۹ پایان نامه داخلی تهیه شده است برای همین بعضی از بخش ها در تعریف یا ابعاد اعتماد تکرار شده است.

 

ادبیات و مبانی نظری اعتماد به برند

 

اعتماد

مفهوم اعتماد

اعتماد از دید روانشناسان

طبقه‌بندی‌های

طبقه‌بندی شاپیرو[۱] و همکاران

الف) اعتماد بر اساس اجبار/ حسابگرانه[۲]

ب) اعتماد شناخت محور[۳]

ج) اعتماد بر اساس هویت مشترک[۴]

طبقه‌بندی وو و ویور[۵]

الف) اعتماد مستقیم و غیرمستقیم[۶]

ب) اعتماد عینی و ذهنی[۷]

طبقه‌بندی مورفی[۸]

الف) اعتماد سطح خرد

ب) اعتماد سطح میانه

ج) اعتماد سطح کلان

طبقه‌بندی الون و دیگران[۹]

اعتماد

ابعاد اعتماد

اعتماد دانشجویان

اعتماد نام تجاری

مدل ابعاد اعتماد به نام تجاری

ابعاد اعتماد نام تجاری

تعهد مستمر

تعهد وفاداری

رضایت

ده گام برای جلب اعتماد مشتری

مفهوم اعتماد به برند

دل‌بستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری

مفهوم اعتماد

مفهوم اعتماد برند

اعتماد برند[۱۰]

اعتماد به برند در مفهوم وفاداری مشتری

اعتماد مشتریان

مفهوم اعتماد

اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی

اعتماد بین شخصی

اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه‌ها

اعتماد نهادی

اعتماد برند و وفاداری

اعتماد ازنظر علوم مختلف

رابطه اعتماد با جامعه‌شناسی و روانشناسی

اعتمادسازی

مفهوم دوبعدی اعتماد

ریسک و اعتماد

مفهوم و ابعاد اعتماد

اعتماد برند

اعتماد و روابط بلندمدت خریدار-فروشنده

[۱] Shapiro et al

[۲] Calculus / Deterrence-Based trust

[۳] Knowledge-Based Tr

[۴] Identification-Based Trust

[۵] Wu & Weaver

[۶] Direct and Indirect Trust

[۷] Objective and Subjective Trust

[۸] Murphy

[۹] Ellonen et al.

[۱۰] Brand trust

حبیبی پیر کوهی، آرش (۱۳۸۵)، اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه­ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن، شماره۴، کنفرانس بین‌المللی مدیریت.

مهرانی، طاهره(۱۳۹۵)، تاثیر اعتماد و هویت برند بر قصد خرید مشتریان بازار تلفن همراه در استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور.

Delgado-Ballester, E., Munuera-Aleman, J.L. and YagueGuillen, M.J. (2003), “Development and validation of a brand trust scale”, International  Journal of Market Research, Vol. 45 No. 1, pp. 35-76

Chaudhuri, A. Holbrook M .B., (2001). “The chain of effects from brand trust and brand
affect to brand performance: The role of brand loyalty”; Journal of Marketing, 65(2): PP: 81-
۹۳

Belaid, S., & Behi, A. (2011). The Role of Attachment in Building Consumer-Brand Relationships: an Empirical Investigation in the UtilitarianConsumption Co ntext. Journal of Product & Brand Management, 20(1), 37- 47.

Zehir, C., Sehitoglu, Y., Narcikara, E., & Zehir, S. (2014). ES-quality, perceived value and loyalty intentions relationships in internet retailers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1071-1079.

Viktoria Rampl, L., & Kenning, P. (2014). Employer brand trust and affect: linking brand personality to employer brand attractiveness. European Journal of Marketing, 48(1/2), 218-236.

Lee, D., Moon, J., Kim, Y. J., & Mun, Y. Y. (2015). Antecedents and consequences of mobile phone usability: Linking simplicity and interactivity to satisfaction, trust, and brand loyalty. Information & Management, 52(3), 295-304.

Şahin, A., Kitapci, H., & Zehir, C. (2013). Creating commitment, trust and satisfaction for a brand: What is the role of switching costs in mobile phone market?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 496-502.

Delgado-Ballester, E., & Luis Munuera-Alemán, J. (2001). Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of marketing, 35(11/12), 1238-1258.

وزیری، آرزوسادات(۱۳۹۵)، ارتباط علی اعتماد برند و تصویر برند با وفاداری مصرف کنندگان محصولات ورزشی در شهر یزد، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، گرایش: مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

دهدشتی شاهرخ زهره, تقوی فرد محمدتقی, رستمی نسرین(۱۳۸۹) مدلی برای سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک ها بر تعهد وفاداری مشتریان، فصلنامه علوم مدیریت ایران :   زمستان ۱۳۸۹ , دوره  ۵ , شماره  ۲۰ ; از صفحه ۶۹ تا صفحه ۸۸ .

بهرامی نژاد ،سعید (۱۳۹۱) اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در رستوران‌های تحویل غذا در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

Chaudhuri, A., Holbrook, M.B. (2002). Product Class Effects on Brand Commitment
and Brand Outcomes: The Role of Brand Trust and Brand Affect. Journal of Brand
Management,10(1), 33-59

Delgado-Ballester, E. (2001). Does brand trust matter to brand equity?. Journal of
Product & Brand Management.14.187-196

 

چراغ سپهر، مرضیه. (۱۳۹۳) تأثیر هویت برند جراحان مغز و اعصاب بر رضایت بیماران. رشت: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پردیس بین‌الملل گیلان

دهدشتی شاهرخ ، زهره؛ جعفر زاده کناری ، مهدی؛ بخشی زاده، علیرضا. (۱۳۹۱) بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (موردمطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله). فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره دوم، شماره دوم، .۱۰۶-۸

شیخی، آزاده؛ شافعی، رضا؛ فاروقی، هیوا. (۱۳۹۳) بررسی عوامل مؤثر برافزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی. مجله مدیریت بازاریابی، شماره بیست و دوم، ۷۷-۹۷٫

خانلری، امیر؛ زمانیان، صحرا. (۱۳۹۳) بررسی رابطه بین وفاداری به برند و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. سال ششم. شماره دوازدهم،

.۹۹-۷۵

بلوچی، حسین؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ سیاه سرانی کجوری، محمدعلی . (۱۳۹۴) بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند. دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال هفتم، شماره چهاردهم، ۹۷-۷۷٫

کرمیان، شقایق(۱۳۹۶)، مطالعه تأثیر نوآوری برند و هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند: نقش میانجی اعتماد برند، ارزش اجتماعی برند و کیفیت ادراک شده برند، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

نظری، فاطمه(۱۳۹۶)، بررسی تاثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری(مشتریان محصولات موبایل سامسونگ شهرستان خرم باد، کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر.

 

Guenzi, P., De Luca, L., & Spiro, R. (2016). The combined effect of customer perceptions about a salesperson’s adaptive selling and selling orientation on customer trust in the salesperson: a contingency perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 31 (4), 553-564.

Martínez, P., & del Bosque, I. (2013). CSR and customer loyalty: The roles of trust, customer identification with the company and satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 35, International Journal of Hospitality Management.

Sahin, A., Zehir, C., & Kitapçı, H. (2011). The effects of brand experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty; An empirical research on global brands. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 24, 1288- 1301.

Becerra, E., & Korgaonkar, P. (2011). Effects of trust beliefs on consumers’ online intentions. European Journal of Marketing, 45 (6), 936-962

جوانمرد ,حبیب‌الله ,سلطان‌زاده ,علی‌اکبر (۱۳۸۸)بررسی ویژگی‌های برند اینترنتی و وب‌سایت‌ها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی :خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت”) فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی ,دوره چهاردهم ,شماره ,۱۳ص .

موتمنی ،علیرضا؛ مرادی ،هادی و همتی ،امین (۱۳۸۹) تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان“ ،چشم‌انداز مدیریت بازرگانی  ،شماره ,۴صص .۱۱۱-۸

Moormal, Christine, Deshpande, R and Zaltman, G, (1993), “Factors Affecting Trust In Market Research Relationships”, Journal of Marketing, Vol 57, pp 81-101.

Zehir.C. Sahin,A. Kitapci,H.Ozsahin.A.(2011) “The Effects of Brand Communication and Service Quality In Building Brand Loyalty Through Brand Trust; The Empirical Research On Global Brands”. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 24, pp 1218–۱۲۳۱٫

Hong,I. Cho, H(2011). “The impact of consumer trust on attitudinal loyalty and purchase intentions inB2C e-marketplaces: Intermediary trust vs. seller trust” International Journal of Information Management, Vol 31, pp 469-479.

Doney, PM.& Cannon, JP. (1997); “An Examination of The Nature of Trust in Buyer–Seller Relationships”, J Mark, vol.61(2), pp.35–۵۱٫

Bennet, R., & Rundle-Thiele, S. (2004), “Customer satisfaction should not be the only goal”. Journal of Service Marketing, Vol18, No7, pp514-523.

Belaid, S., & Behi, A. (2011). “The Role of Attachment in Building Consumer-Brand Relationships : an Empirical Investigation in the Utilitarian Consumption Context”. Journal of Product & Brand Management, 20(1) ,37-47.

Fournier, S., & Yao, J.(1997).Reviving Brand Loyalty: a Reconceptualization Within the Framework of Consumer –Brand Relationships. International Journal of Research in Marketing ,14(5),451-472.

Kleine , S., & Baker ,S.(2004).”An Integrative Review of Material Possession” Attachment. Academy of Marketing Science Review, 1,1-35

Belaid, S., & Behi, A. (2011). “The Role of Attachment in Building Consumer-Brand
Relationships : an Empirical Investigation in the Utilitarian Consumption
Context”. Journal of Product & Brand Management, 20(1) ,37-47.

Thomson, M., MacInnis, D., & Park, C.(2005). The Thies That Bind : Measuring The Strength of Consumers ‘Emotional Attachments to brand .Journal of Consumer psychology, 15(1),77-91.

Park, C., MacInnis, D., Priester, J.,Eisingerich, A., & Iacobucci, D. (2010).Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Eguity Drivers. Journal of Marketing , 74, 1-17.

Chaudhuri, A ., & Holbrook, M. (2001).Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing, 65(2),81-93.

Sichtmann, c. (2007). An analysis of antecedents and conseguences of trust in a corporate brand . European Journal of Marketing, 41(9), 999- 1015.

Castro , Carmen. B & Armario, Enrigue. M & Ruiz , David . M(2014),”the influence of employee organizational citizenship Behavior on customer loyalty” , international journal of Service industry management , Vol . 15 No .1.

Joo , Back Kyoo Braian, (2010),”originational Commitment for Knowledge
Workers:The Roles of perceived originational learning culture , leader Member Exchange Quality ,and Turnover Intertion,Human Resource Development “Quarterly Vol. 21,NO,1,pp:69 85

Belaid, S., & Behi, A. (2011). “The Role of Attachment in Building Consumer-Brand Relationships : an Empirical Investigation in the Utilitarian Consumption Context”. Journal of Product & Brand Management, 20(1) ,37-47.

Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Rudd, J. (2013). Aligning employee service recovery performance with brand values: The role of brand-specific leadership. Journal of Marketing Management, 29(9-10), 981-1006.

.

دهدشتی شاهرخ ، زهره؛ جعفر زاده کناری ، مهدی؛ بخشی زاده، علیرضا. (۱۳۹۱) بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (موردمطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله). فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره دوم، شماره دوم، .۱۰۶-۸

دهدشتی، شاهرخ، تقوی فرد، زهر، رستمی، نسرین (۱۳۸۹). مدلی برای سنجش تأثیرات قابلیت اعتماد برند بانک­ها بر تعهد وفاداری مشتریان، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره ۲۰، ص ۶۹٫

خانلری، امیر؛ زمانیان، صحرا. (۱۳۹۳) بررسی رابطه بین وفاداری به برند و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. سال ششم. شماره دوازدهم، ص ۷۵-۹۹٫

فیض، داود، فارسی زاده، حسین، دهقانی سلطانی، مهدی، قهری شیرین‌آبادی، الهه (۱۳۹۴). طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت الستیک: نقش تعدیل گر ارزش درک شده. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۱۵ ص ۲۰۰-۱۸۳٫

پایندانی، ج. (۱۳۸۶). مشتری ثروت پنهان، انتشارات نیکو روش.

کمالیان، ا. ر.، امینی لاری، م.، معزی، ح. (۱۳۸۸). بررسی تأثیر سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری برای رضایت مشتریان، مورد کاوی: شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس. چشم انداز مدیریت، ۷۸-۶۹٫

بامداد، ن.، رفیعی مهرآبادی، ن، (۱۳۸۷). بررسی تأثیر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک­ها. پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۴، صفحات ۳۹-۵۸٫

قره چه، منیژه، دابوییان، منیژه.(۱۳۹۰) وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره ۳، ص ۴۶-۲۷٫

Sahin, Azize, Zehir, Cemal and Kitapci, Hakan. (2011). The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building Brand Loyalty: An Empirical Research on Global Mobile Phone Brands, Procedia Social and Behavioral Sciences, , p.1288-1301

Gligorijevic, B., & Leong, B. (2011, July). Trust, reputation and the small firm: Building online brand reputation for SMEs. In Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.

Lassoued, R., & Hobbs, J. E. (2015). Consumer confidence in credence attributes: The role of brand trust. Food Policy, 52, 99-107.

Dezi, A. J. D., & Mehrbani, F. (2016). Review of the Effect of Corporate Social Responsibility on Organizational Trust, Job Satisfaction and Customer-Orientation (Case Study: Private Hospitals of the City Ahvaz). International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 1(1), 344-362.

Chaudhuri, A. & Holbrook, M. B. (2002). The chain of effects from brand trust andbrand affect to brand performance: The role of brand loyalty, Journal ofmarketing, 65(2): 81- 93.

 Chaudhuri, A. & Holbrook, M. B. (2002). The chain of effects from brand trust andbrand affect to brand performance: The role of brand loyalty, Journal ofmarketing, 65(3): 80- 93

Delgado-Ballester, E. & Munuera-Aleman, J. L. (2003). Brand trust in the context ofconsumer loyalty, European Journal of marketing, 35(11- 12): 1238- 1258140-. 20

 Delgado-Ballester, E; and Munuera-Aleman, J. (2003). Dose brand trust matter to brand equity?. Journal ofproduct and brand management. 3. 187-191.

 DelgadoBallester,E. MunueraAleman,J.L. & YagueGuillen,M.J.(2003). Development and validation of a brand trust scale. InternationalJournal of Market Research. 45 (1): 3576

Morgan, R. M and Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing», Journal of Marketing, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38

Erdem, T. & Swait, J. (1998). Brand equity as a signaling phenomenon”, Journal of Consumer

Doney PM, Cannon JP. J Mark.( 1997 ).An examination of the nature of trust in buyer–seller relationships.;61(2):35–۵۱٫

 Doney,P.M.,& Cannon,J.P(1997).An examination of trust in buyer.supplier relationships. Journal of Marketing. 2(April) :35- 51

Golembiewski, R. T. & McConkie, M. (1975). The centrality of interpersonal trust in group processes. In Cooper, G. L. (Ed.), Theories of group processes: 131-185. London: John Wiley & Sons.

Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: an integrated model. MIS Quarterly, 27(1), 51–۹۰

Davis-Sramek, Beth. (2007). Creating Loyalty in the Era of Retail Power: An Empirical Approach in the Consumer Durables Industry, American Marketing Association 2007 Summer Conference, Miami, FL

Bai, B., Law, R., & Wen, I. (2008). The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intentions: Evidence from Chinese online visitors. International Journal of Hospitality Management, 27: 391–۴۰۲

Chen, P.-T., & Hu, H.-H. (2010). Theeffect of relational benefits on perceivedvalue in relation to customer loyalty: Anempirical study in the Australian coffeeoutlets industry. International Journal ofHospitality Management, 29(3), 405-412

Meng,SH-M., Liang,G-SH & Yang,SH-H.(2011). The relationships of cruise image, perceivedvalue,satisfaction, and post-purchase behavioral intention on Taiwanese tourists. African Journal of Business-Management. 5(1), 19-29

Reichheld, F.F., Teal, T.( 1996). The Loyalty Effect: The Hidden Force behind Growth, Profits, and Lasting Value, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Gilliland, D., Bello, D. (2002). Two sides to attitudinal commitment ; The effectof calculative and loyalty commitment on enforcement mechanisms indistribution channels”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 30,No. 1, pp. 24-43

Moorman, Christine, Gerald Zaltman, and Rohit Deshpand6. (1992). Relationships Between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organizations,” Journal of Marketing Research, 29 (August), 314-29

Song, Y., Hur, W. M., & Kim, M. (2012). Brand trust and affect in the luxury brand–customer relationship. Social Behavior and Personality: an international journal, 40(2), 331-338

دهدشتی شاهرخ ، ز. جعفر زاده کناری.،م.و بخشی زاده ،ع.ر. ( )۱۳۹۱بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (موردمطالعه تولیدکنندگان محصولات لبنی کاله ) فصلنامه علمی پژوهشی – تحقیقات بازاریابی نوین ، سال دوم شماره  ۲ص .

-شیر خدایی ،م،. نوری پور ،  . )۱۳۹۲(.۱مواد غذایی حلال: بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا . فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال چهارم شماره ( ، )۱۲ص .۹۲-۷

Sahin,A.Zehir,C.kitap,H.(2011).the effects of brand experiences,trust and satisfaction on bulding brand loyalty:An empirical research on global brands. Procedia-social and behavioral seiences,24,1288-1301

-Moorman,C.Deshpande,R.and Zaltman ,G.(1993)factor affecting trust in market research relationship . journal of marketing ,57(2).81-101.

-Morgan ,R.M.Hunt,S.P.(1994).the commitment – trust theory of relationship marketing. Journal of marketing ,58(9),20-38.

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of management review, 20(3), 709-734.

Belaid,S,.Behi,A.(2011). The value of attachment in building consumer –brand relationships: an empirical investigation in the utilitarian consumption content . journal of product & brand management ,20(1),37-47

Hennig –Thurau,T.,Langer ,M.F.,Hansen ,U.(2001).Modeling and managing student loyalty, an approach based on the concept of relation ship quality journal of service research ,3(4),331-344

Rojas-Mende,J.I.,Vasquez-Parraga.A.Z.,Kara,A.,Cerda-Urrutia,A.(2009). ) Determinants of student loyalty in higher education: Atested relationship approach in latin America. Latin American Business Review,10(1),21-39.

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of marketing, 65(2), 81-93.

.

دژآگاه، سامره،(۱۳۹۶)، رابطه شهرت تیم با اعتماد و وفاداری به برند تماشاگران تیم نساجی مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال.

 • Doney, P.M.&cannon,J.P.(1997). An examination of the nature of trust in buyerseller relationships.journal of marketing,61,35-52.
 • Tyler, T. R. (2003). Trust within organisations. Personnel review, 32(5), 556-568.
 • Lynch, C. A. (2001). When documents deceive: Trust and provenance as new factors for information retrieval in a tangled web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(1), 12-17.
 • Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organisational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.
 • Top, M., Akdere, M., & Tarcan, M. (2015). Examining transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational trust in Turkish hospitals: public servants versus private sector employees. The International Journal of Human Resource Management, 26(9), 1259-1282.
 • Fulmer, C. A., & Gelfand, M. J. (2012). At what level (and in whom) we trust: Trust across multiple organizational levels. Journal of Management, 38(4), 1167-1230.
 • Herting, S. (2002). Trust correlated with innovation adoption in hospital organizations. Proceedings of the 63rd American Society of Public Administration.
 • Emerson, K. T., & Murphy, M. C. (2015). A company I can trust? Organizational lay theories moderate stereotype threat for women. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 295-307.
 • Rämö, H. (2004). Moments of trust: temporal and spatial factors of trust in organizations. Journal of Managerial Psychology, 19(8), 760-775.
 • Connell, N. A. D., & Mannion, R. (2006). Conceptualisations of trust in the organisational literature: some indicators from a complementary perspective. Journal of health organization and management, 20(5), 417-433.
 • Smith, P. A., & Birney, L. L. (2005). The organizational trust of elementary schools and dimensions of student bullying. International Journal of Educational Management, 19(6), 469-485.
 • Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., & Rodríguez-Sánchez, A. M. (2014). Linking organizational trust with employee engagement: The role of psychological empowerment. Personnel Review, 43(3), 377-400.
 • Yee, W. M., & Yeung, R. M. (2010). An empirical examination of the role of trust in consumer and supplier relationship of little direct contact: A structural equation modeling approach. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 22(1-2), 143-163.
 • Lee, C. K., Song, H. J., Lee, H. M., Lee, S., & Bernhard, B. J. (2013). The impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation: An empirical examination of responsible gambling strategies. International Journal of Hospitality Management, 33, 406-415.
 • McKnight, D. H., Cummings, L. L., & Chervany, N. L. (1998). Initial trust formation in new organizational relationships. Academy of Management review, 23(3), 473-490.
 • Wu, Z., & Weaver, A. C. (2006, October). Using web service enhancements to bridge business trust relationships. In Proceedings of the 2006 International Conference on Privacy, Security and Trust: Bridge the Gap Between PST Technologies and Business Services (p. 35). ACM.

.

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.