کتاب مورسیون بوید chapter19(کربوکسیلیک اسیدها)

تاریخ : 2021-02-03
نویسنده : آینار گروپ
نظرات : بدون دیدگاه
نام فارسی

کتاب مورسیون بوید chapter19(کربوکسیلیک اسیدها)

نام انگلیسی

------------------


قیمت : 4000 تومان

    مشخصات کلی

  • فرمت فایل ورد قابل ویرایش
  • تعداد صفحات 14
  • توضیحات بخشی از فصل نوزدهم است


کتاب مورسیون بوید chapter19(کربوکسیلیک اسیدها)

 

مواردی که بررسی میکنیم

 

۱_ خصوصیات فیزیکی شیمیایی ترکیبات آلی را بررسی می کنیم

۲_  توضیح می دهیم  این ترکیبات ‏ چی هستند و به چه دلیل به این نام نامگذاری شده اند

۳_ ساخت این ترکیبات را بررسی می‌کنیم که چه روش هایی تولیید  می شوند و روش های صنعتی و روش های آزمایشگاهی را بررسی کنیم

۴_ واکنش هایی که روی کربوکسیلیک اسید ها انجام می شود را به صورت زیر توضیح می دهیم کربوکسیلیک اسیدها ترکیبات هستندکه حاوی گروه کربوکسی هستند(cooh)

اگر به صورت گسترده در تصویر مشاهده شود از یک گروه   کربونیل و یک گروه هیدروکسیل  تشکیل شده است.

کسانی که نام این ترکیب را کربوکسی گذاشتند ابتدای  کربونیل  و آخ هیدروکسیل   را برداشتند.

و در نهایت  کربوکسیل  شده است به همین دلیل این  ترکیبات را ، ترکیبات کربوکسیلیک می نامند. چون  هیدروژنی که به اکسیژن  متصل است  خاصیت اسیدی   پیدا می‌کند به دنبال کربوکسیلیک،  اسید را گذاشتند که به طور واضح در بین ترکیبات آلی از بالاترین قدرت اسیدی  برخوردار هستند  دلیل عمده آن هم این است که هیدروژن به عنصر  الکترونگاتیو اکسیژن متصل شده و  طرفی  اکسیژن خودش به گروه کربونیل  کشنده متصل شده  که در کربونیل  با دبل باند( double bond)   اکسیژن الکترونگاتیو متصل است و هیبریداسیون sp2  دارد و این‌ها باعث شده کربن مثبت تراز کربن  در سایر دسته‌جات شیمیایی که دیدیم باشد دانلود الکترونش را از اکسیژن جبران کند  در نتیجه اکسیژن هم که بهH  متصل است کمبود الکترونش را از H جبران می کندو H تقریبا پر از الکترونهای پیوندی بین خودش و اکسیژن  بهره بسیار کمی برد و میتواند به راحتی اکسیژن را ترک کند و می دانیم که هر چیزی که سریع هیدروژن آزاد کند اسید قوی تری خواهد بود، گروه کربوکسیل را به دو صورتRcooHیا Rco2  نشان می دهند. که هیچ‌کدام فرق خاصی ندارند. در هر ساختاری مشخص می کند که c   متصل است به ۲   اکسیژن یکی از اکسیژن ها با دبل باند متصل است  و یکی دیگر   به صورت سینگل باند متصل است  که خودش به H   وصل است.  این ۲  می توانند حالت توتومری داشته باشند یعنی نمی‌توان قطعا  گفت که H  روی کدام یک از اینها نشسته است  اما در   راستای اشعهX  و تصاویری که از مولکول گرفته می‌شود کاملاً مشخص است که ما با۲ نوع پیوند سر و کار داریم که یک نوع پیوندی که با دبل باند  با اکسیژن متصل است و یک نوع سینگل باندکه  کربن مرباند ها را در کربوکسیلیک اسید مطالعه می‌کنیم:  دو باند بین کربن و اکسیژن وجود دارد یکی دبل باندی است که بین کربن و اکسیژن وسط قرار دارد چون دبل باند  است  پس مشخصاً از هیبریداسیون sp2 داریم صحبت میکنیم و یکی باندی که بین کربن اکسیژن متصل بهH  وجود دارد اینجا  اتصال بین کربن و اکسیژن را به صورت سینگل باند نشان دادیم. طول باند ها را اگر دقت کنیم در جایی که در کربن و  اکسیژن با دبل باند متصل شدند طول باند کوتاهتر است  (۱۲۱pm) و آنجایی که( c)  با سینگل باند اکسیژن متصل بهH  متصل شده است فاصله۱۳۶ pm  است. اگر به همین فاصله کربن و اکسیژن در الکل که در آن هم به صورت سینگل باند کربن به  اکسیژن متصل شده دقت کنیم در اینجا می بینیم که طول باند بلندتر است و ۱۴۳pm است.  دلیل این را هیبریداسیون متفاوت کربن مرکزی در۲   structure  می دانیم در جایی که ما c را به OH  متصل کردیم   کربن از   هیبریداسیون sp3  برخوردار است  وقتی که هیبریداسیون صحبت می‌کنیم sp3  معنی اش این بود که یک اوربیتال  s  باp    اوربیتالp  هم ارز شده بودند ۴ اوربیتال هم ارز به دست آمده بود پس  غلظت  اوربیتالs  تعیین هیبریداسیون۲۵  درصد است.  در حالی که وقتی ازsp2  صحبت می کنیم غلظت اوربیتال s   درین هیبریداسیون بیشتر  است حدود ۳۳  درصد است چون یک اوربیتالs  با دو اوربیتال p  هم ارزش  شدند و می‌دانیم که اوربیتال هایs   به هسته نزدیک تر

هستند و  الکترون هایی که در اوربیتال s  محکم تر توسط پرتون های  هسته نگهداری می‌شوند  هرچه مقدار اوربیتالs احتمال وجود الکترون در اوربیتالs  بیشتر باشد تمایل آن به هسته بیشتر است  و پیوندهای مستحکم تری ایجاد می کند. پس تفاوت طول پیوند در کربن _اکسیژن کربوکسیلیک اسید و کربن _ اکسیژن الکل به دلیل تفاوت هیبریداسیون کربن مرکزی است که به وضوح این تفاوت را در مطالعات آنالیزی که اتفاق می‌افتد می توان تایید کرد.  از آنجایی که کربن به اکسیژن و همینطور اکسیژن و هیدروژن تفاوت الکترونگاتیوی بالایی دارند چون الکترونگاتیوی کربن حدود ۲/۵   و اکسیژن بالای ۳ ( حدود ۳/۵)  است.

آخرین نظراتاطلاعات تماس

معرفی

آینار گروپ در سال 1394 با هدف کمک به تحقیق و پژوهش کشور و همچنین به منظور بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است.

2017 © کلیه حقوق برای سایت آینار محفوظ است.